VIVISOL

Àrees Terapèutiques

Malalties Respiratòries

Trobem les malalties respiratòries cròniques entre les creixents causes de mort en els propers anys, caracteritzades per un impacte sobre la qualitat de vida degut a un empitjorament dels símptomes i al creixent nivell d'invalidesa subsegüent.

És en aquests casos particularment important la prevenció, la diagnosi precoç i la possibilitat de dur a terme teràpies i tractaments rehabilitadors domiciliaris per tal de prevenir o retardar l'aparició d'una invalidesa severa, limitant l'inici en els estadis més compromesos.

Entre totes les patologies respiratòries cròniques, des de l'asma a la fibrosi quística, des de la síndrome de les apnees del son (SAHS) a les bronquièctasis, potser, la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC) és certament la de major impacte per difusió, severitat i càrrega assistencial.

Mas

Trastors del Son

Entre la patologies del son, hi ha les que impliquen dificultats respiratòries que augmenten significativament la mortalitat per dany cardiovascular crònic i agut i, a causa de l'efecte negatiu sobre la qualitat del son i del repòs, disminueixen significativament la qualitat de vida dels subjectes afectats per les formes més severes.


El més conegut d'aquests trastorns és certament l’SAHS, una patologia relativament comuna però sovint poc diagnosticada que afecta entre un 2 i un 4 % de la població, amb un predomini molt més elevat d’homes de mitjana edat i de subjectes obesos o amb sobrepès, on arriba a més del 30 %.

 

La correcta diagnosi a través d'un examen del son i el tractament amb un simple dispositiu per a la ventilació nocturna (CPAP) milloren la simptomatologia i prevenen els factors de risc secundaris, fins i tot aquells derivats de l’excessiva somnolència diürna típica que està entre les majors causes d'accidents de trànsit.

Mas

Malalties Cardiovasculars

Les patologies que afecten al cor i als vasos sanguinis estan entre les principals causes de mort als països occidentals. Per l'estreta relació anatòmica i funcional entre el cor i pulmó, cada malaltia o insuficiència d'òrgan repercuteix, almenys en certa mesura, sobre l'altre.

Els pacients amb patologies cardiovasculars desenvolupen sovint alteracions en la ventilació, així com moltes afeccions respiratòries que poden ser la causa directa o un factor agreujant de les malalties cardiovasculars.


Els diversos serveis domiciliaris estan dirigits al diagnòstic i al tractament de problemes amb origen cardiovascular, com la respiració de Cheyne-Stokes o la hipertensió pulmonar.

Mas

Malalties Neuromusculars

L'esclerosi lateral amiotròfica (abreviadament, ELA, també anomenada malaltia de Lou Gehrig i, a França, malaltia de Charcot) és una malaltia degenerativa de tipus neuromuscular.

Les malalties neuromusculars requereixen en primer lloc la gestió de la insuficiència respiratòria causada per l'alteració funcional del sistema múscul-esquelet.

La gestió de la insuficiència respiratòria requereix  la Ventilació Mecànica a Domicili(VMD) i el correcte monitoratge de l'estabilitat clínica a fi de preveure complicacions sovint responsables de l'aparició de l'Insuficiència Respiratòria Aguda (IRA).

Per facilitar la reinserció social del pacient són freqüentment subministrats també els instruments per a la Comunicació Augmentativa Alternativa (CAA) i la  integració dels serveis essencials.

Mas

Malalties Metabòliques

Les malalties metabòliques més difuses com la diabetis, la hipertensió arterial o les dislipèmies estan entre les patologies cròniques que requereixen una major atenció en l'educació sanitària del pacient.

La correcta dosi farmacològica i la regulació de les teràpies, al costat d'un eficaç monitoratge dels paràmetres hematoquímics, es consideren aspectes fonamentals per al control d'aquestes malalties.

Els serveis pensats per a una millor gestió domiciliària i per al correcte monitoratge de l’adherència a la teràpia poden donar suport als serveis de Nutrició Artificial Domiciliària (NAD).

Mas