VIVISOL

El Servei Català de la Salut (CatSalut) participa en una trobada amb empreses del sector farmacèutic i mèdic.

El Servei Català de la Salut (CatSalut) participa en una trobada amb empreses del sector farmacèutic i mèdic.

24/01/2017

El passat dimecres 18 de gener de 2017 La Cambra de Comerç Italiana a Barcelona ha organitzat la trobada entre CatSalut, organisme encarregat del sistema de prestacions sanitàries públiques a la Comunitat autònoma de Catalunya, i les empreses del sector farmacèutic i sanitari: Vivisol Iberica, Zambon, Chiesi Espanya, Angelini. Menarini, BLS Iberica i Dycare.

Enllaços

El Servei Català de la Salut (CatSalut) participa en una trobada amb empreses del sector farmacèutic i mèdic.

 

La reunió va tenir com a objectiu tractar temes com el desenvolupament i funcions de la nova estructura de CatSalut, l'estatus i funcions de l'Agència Catalana de Medicament, les principals preocupacions polítiques de gestió a curt i mig termini de la Gerència de Farmàcia i del Medicament, així com a les principals àrees terapèutiques (línies mestres del nou pla de Salut 2016-2020).
Per VIVISOL Iberica va ser una important ocasió per presentar el seu nou projecte d'expansió a Catalunya, on a curt termini, Catsalut adjudicarà un dels mes importants concursos de teràpies respiratòries d'Europa amb més de 100.000 pacients amb patologies cròniques respiratòries.